Twitterin käyttö Suomessa

Pyry-Samuli Lahti

DNA julkaisi 9.6.2017 somebarometrin, jossa selviteltiin suomalaisten sosiaalisen median ja puhelimen käyttöä. Kyselyn perusteella peräti 35% suomalaisista käyttäisi Twitteriä.

Otosryhmän pienuus (N = 1005) herätti keskustelua, sekä itseäni jäi mietityttämään mitä tarkoittaa “tulokset on painotettu Suomen väestöä edustaviksi”. Millä tavalla painotus on tehty?

Päätin tarttua härkää sarvista, ja tutkia Pinnalla-palvelun viimeisen vuoden (1.7.2016–30.6.2017) twiittejä (yhteensä 29,1 miljoonaa). Selvitetään kuinka paljon suomalaisia Twitter-käyttäjiä näyttäisi datan perusteella oikeasti olevan. Ja missä käyttäjät maantieteellisesti sijaitsevat? Voidaanko puhua pääkaupunkikeskeisestä kuplasta?

HUOM: Tässä tulee samalla vedettyä selkeä rajanveto, mitä tarkoitetaan “Twitterin käyttämisellä”:

Tässä analyysissä tutkitaan vain konkreettisia twiittejä (Twitteriin kirjatuneilta käyttäjiltä). Twiittien lukemista tai “tykkäämistä” ei tässä tarkastelussa huomioida.

Suomalaisten Twitterin käyttö

Pinnalla-palvelun twiitit (29,1 miljoonaa twiittiä 620 tuhannelta uniikilta käyttäjältä) sisältävät myös retwiittejä ja vastauksia ei-suomalaisilta käyttäjiltä, joissa retwiitataan tai vastataan suomalaisten lähettämiin twiitteihin. Keskitytään tässä tapauksessa vain suomalaisten käyttäjien kirjoittamiin twiitteihin. Tällöin vuodessa suomalaisten lähettämiä twiittejä on 27,9 miljoonaa.

Keskimäärin suomalaiset lähettävät 2,3 miljoonaa twiittiä kuukaudessa. Ja keskimäärin twiittejä lähettäviä suomalaisia käyttäjiä on 96,1 tuhatta kuukaudessa.

Jos toisaalta tutkitaan uniikkien suomalaisten käyttäjien lukumäärää koko vuoden ajalta, on Suomessa 255 tuhatta Twitterin käyttäjää. Tämä tarkoittaisi sitä, että vaivaiset 4,6% suomalaisista on twiitannut viimeisen 12 kuukauden sisällä.

Twiittien maantieteellinen jakauma

Tutkitaan seuraavaksi, miten Twitterin käyttäjät ovat jakautuneet maantieteellisesti (kunnittain). Otetaan täten em. 27,9 miljoonasta suomalaisen lähettämästä twiitistä jatkokäsittelyyn ne, jotka pystytään yhdistämään maantieteellisesti johonkin Suomen kunnista (joko käyttäjän profiilin tai twiitissä olevan paikkatiedon perusteella). Tällöin datajoukko suppenee 13,5 miljoonaan twiittiin, ja 104 tuhanteen uniikkiin käyttäjään.

Laitetaan ensin kunnat suuruusjärjestykseen raa’asti sen mukaan, kuinka paljon mistäkin kunnasta on lähetetty twiittejä. Huomaamme että toden totta: Twitterin käytössä on havaittavissa selkeää pääkaupunkikeskeisyyttä. Peräti 36,6% twiiteistä on peräisin Helsingistä, ja muhkeat 45,0% twiiteistä on pääkaupunkiseudun sisältä. Toki Helsingissä asuu vajaa 12% suomalaisista, mutta Helsinki-keskeisyys on siitä huolimatta valtava.

Suhteellinen maantieteellinen jakauma

Otetaan seuraavaksi huomioon twiittien lisäksi kunnan asukasluku sekä uniikkien twiittaajien lukumäärä. Kunnan asukasluvun huomioiminen on siinä mielessä hankalaa, että asukasluvultaan pienissä kunnissa matkailijoiden twiitit vaikuttavat suhteettoman paljon. Mitään absoluuttisesti oikeaa vertailutapaa ei ole, mutta Stetson-Harrison -menetelmää soveltamalla päädymme kuitenkin kaavaan, jossa huomioidaan kaikki em. tekijät:

Yhteenveto kaikista kunnista